Warta, dnia 18.01 2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe na Budowę ścieżki edukacyjnej wraz z mała architekturą w ramach projektu pn. „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania Turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020