PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ 

Rejon Energetyczny Sieradz informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

23.07.2020r. godz. 8-15 Chorążka (stacja 3-1140), Lasek (stacja 3-1138), Pierzchnia Góra (stacja 3-1136), Raszelki (stacja 3-1287), Wrzosy (stacja 3-1137)

27.07.2020r. godz. 8-15 Popów (stacja 3-0555), Siedlątków (stacja 3-0681)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.