Wydział Budżetu, pokój Nr 12

 1. Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Karolina Rogacka - Wawrzyniak – tel. (43) 8287- 112
 2. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Miłosz – tel. (43) 8287 117
 3. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Szczęsna – tel. (43) 8287 117
 4. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117
 5. Inspektor ds. księgowości budżetowej, place, ZUS - Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117

Wydział Podatków i Opłat, pokój Nr 14 i 15

 1. Kierownik wydziału – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101
 2. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101
 3. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. (43) 8287 101
 4. Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Aurelia Łuczak tel. (43) 8287 103
 5. Podinspektor ds. wymiaru podatków – Angelika Kubicka-Kopczyk – tel. (43) 8287 101

Wydział Oświaty, pokój Nr 3

 1. Kierownik Wydziału – Barbara Melka – tel. (43) 8287 111
 2. Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111
 3. Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. (43) 8287 111
 4. Inspektor ds. bhp i oświaty – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111
 5. Podinspektor ds. księgowości oświaty – Justyna Czernielewska – tel. (43) 8287 111

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, pokój Nr 7

 1. Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak - tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185
 2. Podinspektor ds. drogownictwa – Marcin Wicherski - tel.  (43) 8287 113
 3. Inspektor ds. budownictwa – Dariusz Miłosz - tel. (43) 8287 113
 4. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych  inwestycji i rozwoju – Agnieszka Grembowicz - tel. (43) 8287 113

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii  i Gospodarki Wodnej, pokój Nr 2

 1. Kierownik Wydziału– Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116, tel. kom. 514 483 054
 2. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Bożena Krogulecka – tel. (43) 8287 116
 3. Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Włodzimierz Janiak – tel. (43) 8287 116

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, pokój Nr 1

 1. Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych– Łukasz Kałuża, (43) 8287  105, tel. kom. 603 045 912
 2. Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, obsługa Rady Miejskiej w Warcie – Monika Wachowska – tel. (43) 8287 105
 3. Inspektor ds. rolnictwa i ochrony Środowiska – Krzysztof Żubrowski – tel. (43) 8287 105
 4. Podinspektor ds. gospodarki odpadami(staż) – Paulina Zimoch (43) 8287 105

Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej Zamówień Publicznych i Promocji, pokój Nr 5

 1. Kierownik Wydziału - Tomasz Jachowicz – tel. kom. 798 872 271, tel.(43) 8287 115
 2. Zastępca Kierownika Wydziału - Łukasz Jeziorny –  tel.(43) 8287 104
 3. Podinspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – Dagmara Kowalczyk – tel.  (43) 8287 115
 4. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania –Kinga Zagłoba– tel.  (43)  8287 115

Samodzielne Stanowiska Pracy

 1. Zastępca Kierownika USC – Joanna Wawrzyniak tel. (43) 8287 110, pokój Nr 11
 2. Kierownik USC – Aleksandra Nowicka tel. (43) 8287 110, pokój Nr 11
 3. Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zastępcy burmistrza – Beata Włodarczak tel. (43)8287 100, pokój Nr 8
 4. Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104, pokój Nr 4
 5. Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. (43) 8287 119
 6. Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119
 7. Radca Prawny – Bożena Pachulska

Stanowiska ds. gospodarczych

 1. Kierowca, konserwator – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186
 2. Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak
 3. Robotnik gospodarczy – Renata Mamot
 4. Robotnik gospodarczy –  Jakub Szymczak
 5. Robotnik Gospodarczy ORLIK - Tadeusz Żak