1. Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki - przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 8:00-15:00
  2. Zastępca Burmistrza Warty – Mariusz Lewandowski
  3. Sekretarz Gminy Warta – tel. wew. (43) 8287 115 – Barbara Melka
  4. Skarbnik Gminy– tel. (43) 8287 112   –  Grażyna Zdunek