Skład Rady Miejskiej w Warcie:

1. Kopacki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

2. Krystyna Góra - I Wiceprzewodnicząca Rady

3. Marek Ciołek - II Wiceprzewodniczący Rady

4. Ewa Piniarska

5. Krzysztof Klimaszewski

6. Andrzej Grześkowiak

7. Michał Jeziorny

8. Władysław Błaszczyk

9. Krzysztof Grabowski

10. Katarzyna Karasińska

11. Józef Musilak

12. Sławomir Jabłoński

13. Paweł Stępień

14. Jan Ogórek

15. Marek Olczyk

Dyżur Przewodniczącego Rady – każdy czwartek w godz. 10.00 – 12.00

Kontakt tel. do biura Rady Miejskiej w Warcie (43 ) 8287 105