PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ 

Rejon Energetyczny Sieradz informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

29.01.2020r.godz. 8-15 Warta (stacja 2-1528) ul. Jagielońska, Mansjonarska, Świętojańska, Wilczków (stacja 3-1030);

31.01.2020r. godz. 8-15 Jakubice  (stacja 3-1385), Warta (stacja 3-1499) ul. Cegielniana, Włodzimierz (stacja 3-0913);

04.02.2020r. godz. 8-15 Bartochów (stacja 3-1574);

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.