Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

        Zakład realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej czyli remonty i utrzymanie mieszkań komunalnych. Zakład zajmuje się też ogrzewaniem dwóch osiedli. Prowadzone są również remontowe prace drogowe zlecane przez zarząd gminy oraz utrzymanie przejezdności dróg w ciągu miesięcy zimowych.

Zakład prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję sadzonek kwiatów i krzewów. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed zakładem jest docieplanie mieszkań w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz poprawa estetyki miasta poprzez remont elewacji i rozwój zieleńców miejskich. Od września 1999 roku doszedł nowy obowiązek - dowóz dzieci do szkół. Służą do tego cztery specjalne autobusy.