w sprawie wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe w zagrożonych lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa