Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2

Obszar wojewodztwo łodzkie powiat sieradzki

Ważność od godz. 15:00 dnia 13.06.2019 do godz. 06:00 dnia 14.06.2019

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz

porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

85%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Lech Buchert

Godzina i data wydania godz. 10:25 dnia 13.06.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 łodzkie/sieradzki od 15:00/13.06 do

06:00/14.06.2019 deszcz 50 mm, porywy 115 km/h.

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.