Każdy z nas wytwarza w mniejszą lub większą ilości odpadów. Wśród nich są odpady zbierane do kolorowych pojemników oraz te, których do nich wkładać nie wolno, ze względu choćby na zawartość szkodliwych substancji, rozmiary czy stanowiących źródło bardzo cennych metali. Odpady niebezpieczne, gabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) stanowią trio, które w systemie gospodarowania odpadami wiąże się ze szczególnym sposobem zbiórki.

Wśród odpadów niebezpiecznych znajdują się m.in. baterie i akumulatory, zawierające znaczne ilości metali ciężkich (ołów, kadm, nikiel, cynk, rtęć) czy innych pierwiastków, takich jak lit i mangan, które w przypadku dostania się do środowiska mogłyby zatruć wodę czy glebę na znacznym obszarze. Z tego też względu podlegają specjalnej utylizacji i są zbierane do specjalnych pojemników. Pamiętajmy, że zużyte akumulatory możemy pozostawić w miejscu zakupu nowych akumulatorów otrzymując upust, albo po prostu sprzedać w skupie.

Jednym z często powstających odpadów w naszych domach są przeterminowane leki. Odpad szczególnie niebezpieczny, bioaktywny, ze względu na zawarte w medykamentach substancje. Wszystkie one muszą podlegać utylizacji, w szczególności antybiotyki, aby nie przedostały się do środowiska, ponieważ mogą niszczyć pożyteczne drobnoustroje oraz sprzyjać uodpornieniu różnych patogenów. Zanośmy przeterminowane lekarstwa do aptek, zostawiając je w specjalnych, ustawionych tam pojemnikach.

Świetlówki energooszczędne to kolejny bardzo problematyczny odpad, ze względu na zawartą w nich rtęć.  Pierwiastek ten jest niezwykle szkodliwy dla organizmu człowieka i innych istot żywych. Warto zrezygnować z tego typu źródeł światła na poczet żarówek ledowych czy zwykłych, które nie stanowią tak problematycznego odpadu. Żarówki LED są odpadem elektrycznym/elektronicznym, zwykłe żarówki zmieszanym, zaś energoszczędne niebezpiecznym, który powinien trafiać do PSZOK (Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Częstokroć zapominamy jednak o tym, że jeśli już kupujemy świetlówkę energooszczędną, zużytą możemy pozostawić również w sklepie w którym kupujemy nową. Mamy do tego prawo, więc korzystajmy z niego.

Katalog odpadów niebezpiecznych dopełniają rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, substancje chemiczne, zużyte oleje techniczne czy smary, a także opakowania po nich. Ponadto zalicza się do tej grupy odpadów także drewno impregnowane, ze względu na fakt pokrywania elementów drewnianych impregnatami. Odpady niebezpieczne mogą być przekazane do PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Drugą grupą odpadów zbieranych w sposób szczególny są odpady gabarytowe. Ze względu na swoje rozmiary nie podlegają one zbiórce pojemnikowej. Nie można ich również wystawiać przed posesje czy koło wiat śmietnikowych poza wyznaczonymi harmonogramami dniami zbiórki gabarytów. Stanowi to bowiem wykroczenie zagrożone mandatem, ale przede wszystkim wpływa na estetykę naszego najbliższego otoczenia. Podczas zbiórek mobilnych możemy pozbyć się w szczególności niepotrzebnych mebli, plastikowych krzeseł czy stolików, opon samochodowych, zniszczonych dywanów czy wykładzin, urządzeń gospodarstwa domowego znacznych rozmiarów w postaci pralek, lodówek czy telewizorów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) jest źródeł wielu cennych surowców. Poprzez recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych odzyskujemy znaczne ilości cennych metali, w tym stali, aluminium, miedzi, srebra czy złota. Dość powiedzieć, że najcenniejszy z metali szlachetnych występuje w śladowych ilościach nawet w telefonach komórkowych, sprzęcie komputerowym czy audio-wizualnym. Jako ciekawostkę warto nadmienić, iż Państwowy Instytut Geologiczny na podstawie badań oszacował ilość złota w ziemi, w naszym kraju, na 350 ton, co stanowi jedne z największych zasobów tego surowca na świecie. Jeśli chodzi o odzysk ZSEE, kluczową zasadą którą powinniśmy się kierować przekazując sprzęt podczas zbiórek mobilnych, do PSZOK czy w miejscach zakupu nowych urządzeń, jest reguła pozostawienia go w stanie w jakim zakończył on swoje funkcjonowanie. Pozbawienie sprzętu elementów metalowych, poprzez ich wcześniejszy demnontaż, może wpłynąć na decyzję o odmowie przyjęcia niekompletnego urządzenia w miejscu docelowym.

Odpady niebezpieczne, gabaryty czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady towarzyszące życiu właściwie każdego z nas. Używamy baterii, nabywamy meble zastępując te zniszczone, a także korzystamy z urządzeń różnorakiego asortymentu. Obchodźmy się z odpadami wskazanych grup zgodnie z zasadami, mając na względzie dbanie o środowisko naturalne, zasoby Ziemi czy czystość naszej najbliższej okolicy. Bądźmy ekologiczni z natury.