Selektywna zbiórka odpadów jest tym co decyduje o sukcesie systemu gospodarowania odpadami. To, czy i jak segregujemy odpady, rzutuje nie tylko na koszty obsługi całego systemu, ale przede wszystkim o ilości i jakości surowców trafiających do ponownego wykorzystania. Recykling jest doskonałą formą wielokrotnego korzystania z surowców znajdujących się w obiegu gospodarczym. Jest też fundamentem korzyści ekologicznych, do których każdy z nas może aktywnie się przyczynić, dbając o to, by surowce opuszczające nasze domy w postaci odpadów, były właściwie posegregowane.

 

Przetwarzanie odpadów, czyli wielokrotne korzystanie z surowców, jest jedną z gałęzi gospodarki, której działanie wydatnie przyczynia się do szeregu środowiskowych korzyści, ograniczając wydobycie, zmniejszając skalę pozyskiwania surowców, niezbędnych dla innych gałęzi gospodarki. Recykling generuje znaczące oszczędności w zużyciu energii czy wody.

 

Plastiki, a wśród nich wszechobecne butelki PET, są produktem pochodnym ropy naftowej. To z niej powstaje większość tworzyw sztucznych, które nas otaczają. Oczywistym jest zatem, że jeśli sprawnie przetwarzać będziemy tworzywa sztuczne na nowe rzeczy, to tym samym zmniejszymy zużycie surowca, którym nasz kraj nie dysponuje w znacznych ilościach. Przetwarzanie tworzyw sztucznych, podobnie jak innych surowców, zdecydowanie nam się opłaca w skali całego kraju. Ograniczając import ropy naftowej sprawiamy, iż więcej pieniędzy pozostaje w Polsce, służąc wzrostowi naszego dobrobytu. Wśród wielu przykładów przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, znajdują się choćby polarowe bluzy, koszulki, elementy wyposażenia placów zabaw czy zabawki.

 

Bardzo wdzięcznym surowcem, umożliwiającym wielokrotne jego przetwarzanie, jest szkło. Szklane opakowania w postaci butelek, słoików i opakowań po kosmetykach, zbierane przez nas do zielonych pojemników i worków, przerabiane są na granulat szklany. Jest on istotnym elementem wsadu materiałowego do produkcji nowych szklanych przedmiotów. Recykling szkła generuje znaczące oszczędności i korzyści środowiskowe. Nie tylko ogranicza zużycie wody o połowę w procesie produkcji, czy blisko o jedną trzecią zużycie energii, ale wiąże się z ogromnym ograniczeniem wydobycia surowców niezbędnych do produkcji szkła, przede wszystkim piasku, wapnieni i sody. Wydobycie surowców do produkcji szkła znacząco degraduje środowisko, a w jego wyniku powstają obszary wymagające w przyszłości kosztownej rekultywacji. Nie bez znaczenia jest zdecydowana redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska, w porównaniu do produkcji opartej o surowiec pierwotny.

 

Przetwarzanie papieru jest tym, co powinno być normą. Naszym działaniem powinniśmy przyczyniać się do tego, by jak najwięcej niepotrzebnego papieru trafiało do recyklingu. Wyprodukowanie bowiem jednej tony papieru z makulatury, a nie z wyciętych drzew, ogranicza nie tylko wycinkę drzew o siedemnaście sztuk dorodnych okazów, ale zmniejsza też zużycie wody o dwadzieścia sześć tysięcy litrów, paliwa o blisko półtora tysiąca litrów, a także energii o cztery tysiące kilowatogodzin, czyli o tyle, ile dwa gospodarstwa domowe czteroosobowe zyżywają średnio przez cały rok.

 

Recykling dotyczy oczywiście nie tylko tworzyw sztucznych, szkła czy papieru, ale także metalu. Przetwarzanie metali żelaznych i nieżelaznych, wiąże się nie tylko z ograniczeniem wydobycia surowców pierwotnych, ale przede wszystkim z olbżymimi redukacjami w zużyciu energii. Jako przykład warto w tym miejscu nadmienić choćby o aluminiowych puszkach, których przetwarzanie na nowe aluminiowe produkty zmniejsza zużycie energii aż o dziewięćdziesiąt pięć procent, w stosunku do produkcji bazującej na rudach boksytu, z których uzyskuje się aluminium.

 

Metale, występujące w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, to prócz wspomnianego już aluminium, także miedź, srebro czy złoto. Ekologiczne korzyści z przetwarzania takich odpadów idą w parze z ekonomicznymi i to niezwykle zauważalnie.

 

Pamiętajmy o tym, że segregując odpady, nie czynimy tego mając na względzie sztukę dla sztuki, lecz konsekwencją naszego działania, jest cały wachlarz korzyści ekologicznych, które towarzyszą procesowi recyklingu. W dobie rosnącego zapotrzebowania na surowce i wzmagającej się eksploatacji środowiska naturalnego, każdy z nas ma niezwykle istotny wkład w jego ochronę. Od naszej świadomej postawy zależy, czy będziemy przyczyniać się do rozsądnego gospodarowania surowcami, zwiększając efektywność ich wykorzystania w procesach gospodarczych, czy też przejdziemy obok tego obojętnie. Miejmy jednak na względzie, że to w jaki sposób aangażujemy się w tej materii, rodzi określone skutki dla przyszłych pokoleń. Przekażmy naszym dzieciom i wnukom świat w stanie co najmniej nie pogorszonym. Niewiele pracy od nas to wymaga, a może dać znaczące rezultaty, tym bardziej jeśli gremialnie do nich się przyczynimy.