Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Segregujesz – dobrze postępujesz! – kampania edukacyjna Gminy Warta.”, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 158/EE/D/2019).

Gmina Warta na realizację zadania otrzymała 76 460,00 zł, nie więcej niż 90 % dofinansowania.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

                                                                                         

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki