Program uroczystości Święta Niepodległości
10.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny, Parafia Św. Mikołaja w Warcie
11.30 – uroczystości na Rynku w Warcie
12.00 – Odśpiewanie Hymnu w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!”
14.00 – poświęcenie Krzyża Powstańczego w miejscowości Bartochów
17.00 – Koncert z okazji Święta Niepodległości w Warckim Centrum Kultury