Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania ". Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data zakończenia inwestycji: 30.09.2019 r.

Całkowity koszt wykonania przedmiotowej inwestycji  wyniósł: 945 173,43 zł

Wartość dofinansowania z umowy: 500 000,00  zł

Przebudowany budynek jest budynkiem ogólnodostępnym wyposażonym w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przez 5 dni w tygodniu z których nieodpłatnie będzie mogła korzystać społeczność lokalna. Prowadzone będą również zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  dla dzieci i młodzieży.             

W ramach zadań objętych dofinansowaniem  wykonano:

 • Przebudowę i termomodernizacje Domu Ludowego w Jeziorsku w ramach której wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitu z oświetleniem i roboty towarzyszące;
 • Przyłącza sanitarne oraz instalacje elektryczne wewnątrz budynku;
 • Kotłownię kontenerową o mocy 60 kW opalana biomasą.

 • 01MG_0551
 • 02MG_0548
 • 0MG_0543
 • Obraz00003
 • Obraz00004
 • Obraz00005
 • Obraz00007
 • Obraz00008

Simple Image Gallery Extended