Doposażenie z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu Gminy Warta.

 

W dniu 27 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu i ubrań specjalnych dla czterech jednostek OSP z terenu Gminy Warta.

Zakup ubrań specjalnych na rzecz:

OSP Warta – 3 komplety o wartości 9 900,00 PLN;

OSP Proboszczowice – 3 komplety o wartości 9 900,00 PLN;

OSP Cielce – 2 komplety o wartości 6 600,00 PLN;

OSP Rossoszyca - OSP Warta – 1 komplet o wartości 3 300,00 PLN.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – wartość zadania 29 700,00 PLN, dofinansowanie – 29 403,00 PLN

                                                                                                                                                                          

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Ponadto dwie jednostki otrzymały sprzęt zakupiony z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego – wartość zadania 24 200,00 PLN, dofinansowanie – 21 800,00 PLN

1. OSP Warta:

- 2 komplety aparatów powietrznych,- 2 sztuki prądownicy wodnej. Wartość sprzętu 11 200,00 PLN

2. OSP Cielce - rozpieracz kolumnowy o wartości 13 000,00 PLN.

  • dsc_0263
  • dsc_0264
  • dsc_0265
  • dsc_0269
  • dsc_0274
  • dsc_0275
  • dsc_0278
  • dsc_0279
  • dsc_0281

Simple Image Gallery Extended