Rusza kolejna edycja konkursu na ochronę zabytków znajdujących się na terenie naszego województwa. W dotychczasowych 12 edycjach konkursu przyznano 484 dotacji na łączną kwotę ponad 25 milionów złotych. Wśród obiektów, w których odnowieniu uczestniczyło Województwo Łódzkie poprzez udzielone dotacje można wymienić Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie,  Kościół Farny św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim, Parowozownię w Skierniewicach, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Młyn w Ldzaniu-Talarze, Katedrę Łódzką czy Archikolegiatę w Tumie.

Tegoroczna łączna pula środków to 4 mln zł.


Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Można wnioskować nawet do 100 tys. złotych. Nabór wniosków potrwa do 6 marca.


Już teraz zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasad konkursowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 lutego 2020 r. o godzinie 12.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8. W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji omówione zostaną: zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
 
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej i przesłać go na adres e-mail:  najpóźniej do dnia 7 lutego br. 
 
Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy na spotkanie
Szczegóły na stronie: Dotacje https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.