Dzisiaj Krystian Krogulecki Burmistrz Warty podpisał umowę z Tobiaszem Bocheńskim - Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania zadania gminnego dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Włyń o długości 615,23 m. Całkowita wartość zadania wynosi: 893 422,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 625 395,00 zł.

Dziękuję bardzo Panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, całemu rządowi oraz posłom zjednoczonej prawicy za udzielenie rzeczonego dofinansowania.
Razem możemy więcej!