Dzisiaj Krystian Krogulecki Burmistrz Warty podpisał umowę z wykonawcą na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w ramach realizacji zadania pn. ,,Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego”.

  Całkowita wartość wynosi: 1.297.650,00 zł
  Dofinansowanie z Europejskigo Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 1.103.002,50 zł

Razem możemy więcej!