,,Dziękuję wszystkim za zaufanie, jednak realizacja budżetu w minionym roku to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim wielu osób. Dziękuję mojemu zastępcy Mariuszowi Lewandowskiemu oraz skarbnikowi Grażynie Zdunek.

Dziękuję pracownikom Urzędu, kierownikom wydziałów i jednostek podległych, jak również radnym i sołtysom, którzy mnie wspierają, a tym samym wspierają rozwój miasta i gminy.

Wspólną pracą służymy dobru naszej lokalnej wspólnoty. To co pozytywnego dzieje się w Gminie to nasz wspólny sukces.''