Wczoraj Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber na ręce księdza Proboszcza Eugeniusza Budkowskiego wręczył dofinansowanie na prace konserwatorskie przy drewnianej klasycznej ambonie w wysokości 75 000,00 zł.

To ogromne wsparcie dla Kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Warcie, za które bardzo serdecznie Panu Marszałkowi dziękujemy!