Dzięki bardzo dobrej współpracy z Panem Marszałkiem Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Łódzkim Urzędem Marszałkowskim Łódzkie.pl, uzyskaliśmy dofinansowanie na wsparcie Funduszu Sołeckiego.

Otrzymaliśmy:

  • 10000zł na realizację lokalnego projektu pn.: ,,Nowa perspektywa - modernizacja świetlicy wiejskiej'', zgłoszonego przez Sołectwo Rossoszyca.
  • 10000zł na realizację lokalnego projektu pn.: ,,Budowa altany w miejscowości Cielce jako miejsce integracji mieszkańców'', zgłoszonego przez Sołectwo Cielce.
  • Wartość całkowita każdego projektu wynosi 11000zł, z czego wysokość udzielonej dotacji stanowi 90,91% całkowitych kosztów projektu.

Razem możemy więcej!