Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż uruchamia nabór wniosków
dla organizacji pozarządowych
 o udzielenie pożyczki
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Wnioski mogą być złożone w dowolnej formie - aktualnie zalecana przez ePUAP lub praca.gov.pl
Organizacje, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego mogą złożyć wniosek w formie papierowej - poprzez umieszczenie go w  zamkniętej kopercie, którą należy wrzucić do przygotowanej do tego celu skrzynki na dokumenty.
Skrzynka znajduje się na parterze PUP Sieradz, przy wejściu na salę obsługi (wejście do PUP , po lewo od wejścia do Starostwa).
Wnioski można także składać w Sekretariacie Urzędu, 7 piętro, pokoj nr 731.

                        TERMIN NABORU WNIOSKÓW: NABÓR CIĄGŁY !!!
 
Całość dokumentacji  znajduje się TUTAJ

UWAGA!!!
WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW TO :

  • WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI,
  • UMOWA POŻYCZKI (ZAŁ.NR 2)
  • FORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ (ZAŁ. NR 1)