Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. W poczuciu odpowiedzialności za środowisko i chęci podejmowania świadomych decyzji Gmina Warta  podjęła starania w zakresie opracowania i wdrożenia odpowiadającej potrzebom mieszkańców oraz innych użytkownikom przestrzeni Gminy Warta strategii rozwoju elektromobilności.

Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w konsultacjach , które poprzedzą przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Warta”.

Dlatego już w najbliższy poniedziałek o godzinie 13.00  zapraszamy na salę widowiskową Warckiego Centrum Kultury!

Ponadto zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOJPV8K044089qDpFvV9npetJjdH84hmq1Gx3CpBoAJ_Yh7A/viewform

Badanie i zbieranie opinii ma charakter całkowicie anonimowy. Każda opinia jest ważna i zostanie wzięta pod uwagę przy opracowywaniu dokumentu.

Realizacja Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Warta sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport  niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.