Roboty obejmują w swoim zakresie m.in. wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z uruchomieniem kanalizacji deszczowej oraz chodnik. Prosimy o cierpliwość z uwagi na duży zakres prowadzonej inwestycji oraz o zachowanie ostrożności.

 ?