Przypominamy o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pomocy dla Stowarzyszeń, Jednostek OSP i Kół Gospodyń Wiejskich.

Nabór trwa do niedzieli tj. 27.09.2020 roku.

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzieleniu pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej m. in. KGW.

- Pożyczka jest jednorazowa - do maksymalnej kwoty 5 tys. złotych, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

- Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Informacje:

▪️Pożyczka przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

▪️Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa powinna złożyć do powiatowego urzędu pracy - właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

▪️Wnioski mogą być złożone w dowolnej formie tj. papierowej lub elektronicznej przez praca.gov.pl

▪️Nabór wniosków jest ciągły.

▪️ Po zaakceptowaniu wniosku i umowy przez urząd pracy, wnioskowana kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta w ciągu dwóch dni roboczych.

 Jakie dokumenty złożyć?

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentacji do pobrania dostępne są na stronach:

https://sieradz.praca.gov.pl/-/12763815-informacja-o-naborz…

https://sieradz.praca.gov.pl/dla-prac…/…/15zzda-pozyczka-org