Rozpoczynamy kolejny Konkurs w ramach kampanii edukacyjnej w Gminie Warta „Z CZYM SIĘ JE…OZE!”, na którą dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

    ZASADY KONKURSU:
▪️Konkurs trwać będzie od dnia ogłoszenia do dnia 7 grudnia 2020 roku.
▪️Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, uczęszczający do szkoły podstawowej (konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych - odrębnie klasy I-III i IV-V), w dowolnej placówce oświatowej Gminy.
▪️Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki odnawialnych źródeł energii – technika dowolna, format A3.
▪️Praca musi być oznaczona nazwą placówki oświatowej, do której uczęszcza Uczestnik oaz jej adresem.
▪️Wykonaną pracę placówka oświatowa dostarcza do dnia 30 listopada 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Warcie – Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.
▪️Do pracy konkursowej placówka oświatowa załącza zgodę na umieszczenie sfotografowanej pracy na stronie internetowej Gminy Warta i do wykorzystywania pracy w jakikolwiek sposób przez Organizatora wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
?Jury złożone z pracowników Organizatora, w terminie do 7 grudnia 2020 roku, dokona weryfikacji nadesłanych prac konkursowych i wyłoni prace, które wyróżni.
?Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Warta, w terminie do 18 grudnia 2020 roku.
?Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas wydarzenia zorganizowanego przez Organizatora. O dokładnej godzinie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU.PDF