Informacje ogólne

"Stach z Warty" to pierwszy warcki album o Stanisławie Szukalskim wydany na zlecenie Gminy Warta, przy udziale Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy Oddziale PTTK w Warcie im. Eugenii Kaleniewicz. Album pokazuje Szukalskiego, jako człowieka tęskniącego i wspominającego rodzinne strony, troszczącego się o przyszłość miasta i jego lokalną kulturę. Opracowanie zawiera niepublikowane dotąd listy i pocztówki będące częścią bogatej korespondencji między Stachem, a założycielką Muzeum Miasta i Rzeki Warty Dr Eugenią Kaleniewicz. Ponadto w albumie znajdują się fotografie oraz blisko 80 prac Szukalskiego, w tym materiały zaprojektowane specjalnie dla Warty, m.in. znaczek wg projektu Szukalskiego "Mieścina WARTA miłości" stworzony dla Towarzystwa Przyjaciół Miasta i Rzeki Warty oraz wiersz dedykowany mieszkańcom Warty.

Oficjalna promocja albumu „Stach z Warty” odbyła się 18 maja 2019 r. w Warckim Centrum Kultury.

Egzemplarz albumu można odebrać w Wydziale Promocji, pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Warcie.

Warta jest miejscem urodzenia wielu znakomitych osobistości, które na trwałe zapisały się na kartach historii. To również miejsce rozwoju kariery zawodowej i działalności społecznej zasłużonych mieszkańców. Do tej grupy Wartczan należy zaliczyć lekarzy, działaczy ludowych, aktora teatralnego, malarzy, badaczy i żołnierzy.

Większość z prezentowanych biogramów dotyczy ludzi, dla których Warta chociaż nie zawsze była miejscem urodzenia, to spędzili tutaj całe swoje dorosłe życie, a cały wysiłek swej pracy zawodowej i społecznej poświęcili ukochanemu miastu.

Wejdź w linki poniżej i zobacz kronikę:

ZNANI WARTCZANIE CZĘŚĆ1

ZNANI WARTCZANIE CZĘŚĆ2

Witamy w Warcie! Mieście z długą i barwną historią, sięgającą jeszcze czasów średniowiecza. Położenie przy szlakach handlowych i bliskość rzeki Warty pozwoliły na szybkie przekształcenie osady rolniczej w miasto, którym stało się w 1255 roku. Warta była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego i  to właśnie  tu na Sejmie Walnym, król Władysław II Jagiełło wydał statut warcki, regulujący ówczesną gospodarkę i prawo do zarządzania ziemią.

 

Miasto obfituje w przepiękne architektoniczne budowle, świadczące o minionych latach i wpływach kształtujących Wartę, takie jak gotycki kościół pw. Św. Mikołaja, klasycystyczny ratusz, urokliwe przyrynkowe kamieniczki czy powstały w 1467 roku Klasztor Bernardynów, który do dziś pełni rolę ważnego ośrodka duchowego i kulturalnego.

Dziś Warta chce być miastem otwartym na współpracę, gdzie nie braknie miejsca na nowe inicjatywy i rozwój, ukierunkowany na innowacyjność i lokalną przedsiębiorczość

O historii Warty powstało wiele książek. Najnowsze opracowanie dotyczące dziejów miasta Warta znajduje się w wydanej w 2018 roku książce „Warta – szkice z dziejów miasta” autorstwa Jana Pietrzaka. Książka jest dostępna w Wydziale Infrastruktury Turystyczno-Sportowej  Zamówień Publicznych i Promocji.

 

  • Klub Turystyki Wodnej Warta - Idea aktywnego rodzinnego wypoczynku na łonie natury zainspirowała w 1985 r. grono entuzjastów pływania, którzy wykorzystując  bliskość zbiornika Jeziorsko stworzyli prężnie działający klub żeglarski. Członkowie klubu żeglują nie tylko po swoim akwenie, lecz również po Mazurach,  Zalewie Wiślanym,  Morzu Batyckim. Patenty żeglarskie początkowo zdobywane były w harcerskiej bazie żeglarskiej "HOW" koło Ślesina, pod czujnym okiem ojca chrzestnego klubu - kapitana Romana Niewiadomskiego.

KTW Warta jest organizatorem corocznych Regat o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko.

  • Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Rzeki Warty - powstało 10 czerwca 1986 r. z inicjatywy Pani dr Eugenii Kaleniewicz. Towarzystwo ma swoja siedzibę w Muzeum Miasta i Rzeki Warty.  Zasadniczym celem stowarzyszenia jest kultywowanie wiedzy o mieście, jego historii i zabytkach, o sławnych mieszkańcach i o współczesnych osiągnieciach. Ma ono służyć rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu oraz wspieraniu inicjatyw lokalnej społeczności. Realizacja tych zamierzeń gwarantowana jest poprzez współdziałanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Warcie. Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Rzeki odgrywa dużą rolę w utrzymaniu i wzbogacaniu Muzeum Miasta i Rzeki Warty, w którym można dowiedzieć się o historii miasta i okolic.
    Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie. Finanse uzyskiwane ze składek członkowskich, dotacji i darowizn przeznaczane są m.in. na prace konserwatorskie czy organizację wydarzeń dla młodzieży.

  • Ochotnicza Straż Pożarna - Na terenie gminy funkcjonuje 28 jednostek straży pożarnej, w tym największa w Warcie. Ochotnicza Straż Pożarna stanowi bardzo ważny element życia społecznego na terenie gmin. Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Warcie w 1881 r. z inicjatywy burmistrza miasta, który przekazał na ten cel dwie stare sikawki, 10 beczek i starą szopę.  Jednak dzięki prężnej i sprawnej działalności społeczności lokalnej OSP szybko osiągnęła przyzwoity poziom. Już? na początku zgłosiło się 190 ochotników. Działania wspierane są finansowo przez 100 ochotników oraz poprzez organizacje zabaw, bali i loterii fantowych. Dalsza historia to ciągły rozwój i rozbudowa zaplecza sprzętowego: budowa nowej remizy, wieży ćwiczeń, nowych motopomp i samochodów. Zadbano tez o życie kulturalne ochotników  - w 1926 r. zawiązała się orkiestra strażacka  istniejąca do dziś.

 

  • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - Oddział PTTK powstał w 1953 r. z inicjatywy pracowników tutejszego szpitala. Od samego początku warcki oddział PTTK  wykazywał się dużą aktywnością. Zajmowano  się organizacją wycieczek do bliskich i odległych zakątków naszego kraju, upamiętnianiem ważnych wydarzeń historycznych i znanych Polaków, rozwijaniem lokalnej turystyki, wiedzy o tutejszych zabytkach i przyrodzie. Członkowie  oddziału brali również aktywny udział w wielu rajdach organizowanych na innych terenach. Przeprowadzano również szkolenia z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz kursy dla organizatorów turystyki. Od samego początku działalności oddziału organizowano spływy kajakowe, biwaki nad rzeką oraz egzaminy na karty pływackie.  W  1959 roku  wybudowano nad rzeką  wypożyczalnie sprzętu  turystycznego i kajaków.

 

  • Koło PZW "Sandacz" w Warcie - Koło powstało w 1947 r. w ramach Zrzeszenia Wędkarzy Polskich przemianowanego na Polski Związek Wędkarski. Od 1996 r. koło przyjmuje nową nazwę PZW "Sandacz" w Warcie. Obecnie liczy około 240 członków, w tym jedną kobietę, Panią Lidię Embertowicz, która prezentowała koło na mistrzostwach Polski. Oficjalną siedzibą jest lokal w piwnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

  • Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko - Założeniem Lokalnej Grupy Działania jest działanie oddolne. LGD dba o rozwój i promocję regionu oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów,. Działalność opiera się na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do Lokalnej Grupy Działania Przymierze Jeziorsko należą mieszkańcy i samorządy trzech gmin: Warta, Pęczniew oraz Dobra. Warunkiem działania takiej grupy jest chęć rozwoju własnego obszaru. Lokalna Grupa Działania to ludzie, którzy chcą stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują wspólne działania, mające na celu dzielić się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami.

Lengerich to niemieckie miasto, z którym współpraca bazuje na wymianie kulturalnej oraz współpracy w zakresie lecznictwa zdrowia psychicznego między Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym oraz tamtejszą kliniką zdrowia psychicznego. W ramach nawiązanej współpracy dokonano kilku wymian grup uczniów  i mieszkańców, podczas których uczestnicy poznają lokalną kulturę, ludową twórczość oraz możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Goście z Niemiec uczestniczyli w wydarzeniu pn: ,,Święto muzyki – letnia akademia opery, operetki & musicalu’’, które odbyło się 16 czerwca 2018 r. na placu przy Klasztorze oo. Bernardynów w Warcie w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury”, z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok.

Szecseny to miasto na północy Węgier, które gościło warcką delegację na Dniach Szecseny, podczas których zaprezentowano tradycyjną sztukę ludową i lokalny folklor. Współpraca warcko-węgierska odbywa się w zakresie działań społecznych, sportowych oraz kulturalnych, ze szczególnością dziedziny twórczości ludowej, w której oba regiony doskonale się rozwijają. Delegacja węgierska uczestniczyła w XXIV Regatach na zbiorniku wodnym "Jeziorsko", które odbywały się w dniach 07-08 lipca 2018 roku.

Tundża bułgarskie miasto, znajdujące się w południowo-wschodniej części kraju. Relacje między Wartą a Tundżą, ustanowione porozumieniem o współpracy, dotyczą przede wszystkim: rozwoju ekonomicznego regionów, wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle, edukacji, kulturze, turystyce, produkcji i przetwórstwie artykułów rolnych, wzajemnej pomoc w kontaktach w dziedzinie rolnictwa i handlu, aktywizacji i pracy z młodzieżą oraz organizacji wystaw i targów. Delegacja bułgarska była gościem Gminnych Dożynek w Ustkowie, które odbyły się 26 sierpnia 2018.

Sołectwa Gminy Warta

Lp.


Sołectwa


powierzchnia
[ha]

ludność


1

Augustynów

137,03

62

2

Bartochów

664,9

384

3

Cielce

712,45

486

4

Czartki

268,72

131

5

Duszniki

310,98

284

6

Dzierżązna

488,68

188

7

Ga? Warcka

296,4

92

8

Glinno

1351,39

221

9

Głaniszew

381,9

298

10

Góra

193,35

140

11

Grzybki

314,41

255

12

Jakubice

593,1737

478

13

Jeziorsko

311,85

299

14

Kamionacz

1744,572

302

15

Kawęczynek

181,63

85

16

Klonówek

298,77

112

17

Krąków

373,83

202

18

Lasek

251,344

198

19

Lipiny

251,387

109

20

Łabędzie

529,12

308

21

Małków

828,74

347

22

Maszew

485,27

144

23

Miedze-Grabinka

345,43

139

24

Miedźno

1147,11

214

25

Mikołajewice

471,95

193

26

Mogilno

416,262

187

27

Ostrów Warcki

522,37

114

28

Piotrowice

262,71

113

29

Proboszczowice

280,02

302

30

Raczków

414,82

278

31

Raszelki

1128,21

123

32

Rossoszyca

1342,29

572

33

Rożdżały

963,2372

352

34

Socha

550,6

256

35

Tądów Dolny

667,05

33

36

Tądów Górny

287,16

131

37

Tomisławice

404,58

221

38

Ustków

570,41

322

39

Witów

230,19

100

40

Włyń

894,186

389

41

Wola Miłkowska

473,47

177

42

Wola Zadąbrowska Nowa

215,0183

126

43

Wola Zadąbrowska Stara

188,652

124

44

Zadąbrów Rudunek

297,71

151

45

Zadąbrów Wiatraczyska

177,14

138

46

Zagajew

395,65

265

47

Zaspy Kolonia

370,12

118

48

Zielęcin

320,06

139

 

RAZEM

24306,302

10402