Jednostki organizacyjne i oświatowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

        Zakład realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej czyli remonty i utrzymanie mieszkań komunalnych. Zakład zajmuje się też ogrzewaniem dwóch osiedli. Prowadzone są również remontowe prace drogowe zlecane przez zarząd gminy oraz utrzymanie przejezdności dróg w ciągu miesięcy zimowych.

Zakład prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na produkcję sadzonek kwiatów i krzewów. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed zakładem jest docieplanie mieszkań w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz poprawa estetyki miasta poprzez remont elewacji i rozwój zieleńców miejskich. Od września 1999 roku doszedł nowy obowiązek - dowóz dzieci do szkół. Służą do tego cztery specjalne autobusy.

CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW OSP - KADENCJA 2016-2021

 

 

 

 

Lp.

Typ OSP

Jednostka OSP

PREZES

1

S-5

Warta

Olczyk Andrzej

2

S-2

Rossoszyca

Pokorski Władysław

3

S-2

Proboszczowice

Janczak Sławomir

4

S-2

Cielce

Kowalczyk Bogumił

5

S-2

Jakubice

Królewiak Tomasz

6

S-1

Glinno

Buzun Grzegorz

7

S-1

Grzybki

Sobczyk Jan

8

S-1

Jeziorsko

Zdonek Ryszard

9

S-1

Kamionacz

Chroński Paweł

10

S-1

Włyń

Ciołek Marek

11

S-1

Bartochów

Gruszel Jan

12

S-1

Wola Miłkowska

Mikołajczyk Franciszek

13

S-1

Rożdżały

Kaczmarek Piotr

14

S-1

Ustków

Frontczak Włodzimierz

15

S-1

Łabędzie

Gryczyński Jan

16

S-1

SOCHA

Jasek Andrzej

17

S-1

KRĄKÓW

Kasprzak Marek

18

S-1

ZIELĘCIN

Michalak Ignacy

19

S-1

CZARTKI

Walczak Andrzej

20

S-1

RACZKÓW

Pietrzykowski Bartosz

21

M

WOLA ZADĄBR.

Woźniak Stanisław

22

M

RASZELKI

Kurcbuch Bronisław

23

M

ZAGAJEW

Mirosław Baraniecki

24

M

Góra

Chojnacki Dariusz

Podkategorie

Żłobek Gminny w Warcie funkcjonuje od stycznia 2019 roku. Z  inicjatywy Burmistrza powstała instytucja opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy Warta. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym funduszom z Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków budżetu gminy.

W ramach inwestycji wykonana została adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w na potrzeby żłobka oraz zakupiono kompletne wyposażenie placówki. Prace budowlane trwały od września 2018 r. do końca grudnia 2018 r. W ramach zadania na potrzeby żłobka przebudowano część obiektu szkoły uzyskując pomieszczenia: hol, szatnia, wózkarnia, pomieszczenie do wydawania posiłków, sala zabaw, łazienki, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie porządkowe. Wszystkie prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z pozyskanych środków unijnych przez okres 22 miesięcy  tj. od stycznia 2019 roku do końca października 2020 roku pokrywane są i będą bieżące koszty utrzymania placówki m.in. koszty wynagrodzeń, wyżywienia, zakupu środków czystości .

W obiekcie zapewniona jest  opieka dla 16 dzieci. Placówka oferuje opiekę od poniedziałku do piątku w godz. od 06:30 do 16:30 dzieciom w wieku do 3 lat. Nowoczesne wyposażenie oraz profesjonalnie przygotowani opiekunowie zapewniają  komfort przeżywania dziecięcych emocji, kształtowania pozytywnych nawyków i wszechstronnego rozwoju.

Wszystkim maluchom życzymy radości, uśmiechów na co dzień i samych wyjątkowych dni spędzonych w naszym żłobku. Rodzicom zaś życzymy licznych powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów swoich dzieci oraz dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście.