Friday, 08 January 2021 14:20

"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"- wydłużenie naboru

Written by
Rate this item
(0 votes)

Do 15 lutego 2021 r. został wydłużony termin naboru wniosków  na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowanych  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O takie dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

🔹 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

🔹 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.

🔹 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Więcej szczegółów na:

https://www.arimr.gov.pl/.../pieniadze-na-rozwoj-uslug...

Read 79 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.