Wednesday, 20 January 2021 16:53

Nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik” w 2021 roku

Written by
Rate this item
(0 votes)

Burmistrz Warty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik ” w 2021 roku.

 1. Warunki pracy:
 1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2021 roku.
 2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 3. Minimalna miesięczna liczba godzin:
 1. a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 120 godzin:

- 60 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta

- 60 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

 1. b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 60 godzin:

- 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta,

- 30 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

 1. Wymagane kwalifikacje:
 1. Ukończone 18 lat życia.
 2. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 3. Dobry stan zdrowia.
 4. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 5. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Przeprowadzanie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia.
 3. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
 4. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
 5. Dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie.
 6. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.
 7. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.  
 8. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.
 1. Wymagane dokumenty
 1. Podpisane CV opatrzone klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie ( nie dotyczy kandydatów zatrudnionych w poprzednich latach na stanowisku Animatora )
 3. Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Warcie w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie do: 04.02. 2021 r. do godz. 14:00. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.

Burmistrz Warty zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku.

Read 76 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.