Tuesday, 02 February 2021 14:43

Nie wydobywaj bez koncesji!

Written by
Rate this item
(0 votes)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 poz. 1064, 1339 i 2320), możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie, będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalności wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Read 146 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.