Pożytek publiczny

Pożytek publiczny (18)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu" Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w ustawie odziałalności pozytku publcznego i wolontariacie na rok 2021

Protokół do pobrania

Ogłoszenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Do pobrania szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikami

Page 1 of 2