Do góry

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Warta

Rejestr obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Warta

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Lp.

Nazwa Planu

Uchwała

Publikacja Uchwały

Data wejścia w życie

Uwagi.

Organ

uchwalający

Nr Uchwały i data uchwalenia

Miejsce

publikacji

Data

publikacji

1.

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta obejmujące obszary położone w miejscowościach: Rossoszyca, Duszniki, Lasek Chorążka, Małków, Mikołajewice, Pierzchnia Góra, Włyń, Warta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w miejscowości Mogilno.

Rada Gminy i Miasta Warta

XXX/245/2001 z dnia 08.06 2001 r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 159 poz. 2165

2001.08.16

31-08-2001

 

 

 

2.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i masta Warta obejmujące obszary położone w miejscowościach Małków i Ustków

Rada Gminy i Miasta Warta

XXXI/255/01 z dnia 29. 08 2001 r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 270 poz. 4748

2001.12.28

12-01-2002

 

 

3.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta obejmująca obszar położony w miejscowości Tomisławice

Rada Gminy i Miasta Warta

XXXVI/286/02 z dnia 10.04.2002r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 120 poz. 1910

2002.06.01

16-06-2002

 

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości

Ostrów Warcki /przystań jachtowa/

Rada Gminy i Miasta Warta

XLVI/241/09 z dnia 04.11 2009r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 373 poz. 3152

2009.12.16

16-01-2010

 
       

Dz. Urz.

     

5.

"Miejscowy ptan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Warta /przystań kajakowa/

Rada Gminy i Miasta Warta

LX/298/10 z dnia 16-13.201 Cr

Wojew. Łódzkiego Nr 363 poz. 3405

2010.12.15

15-01-2011

 

 

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 30 położonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta

Warty przy ul. Kaliskiej

Rada Gminy i Miasta Warta

XI/46/11 z dnia 30. 08.2011r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 317 poz. 3192

2011.11.02

03-12-2011

wygasł poprzez uchwalenie planu nr 16

 

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Warta

Rada Gminy i Miasta Warta

XV/75/11 z dnia 21.12.2011 r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego, rocznik 2012 poz.788

2012.03.07

07-04-2012

 

 

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Bartochów, Gołuchy - Łabędzie, Raczków, Zagajew, Kawęczynek, Małków, Duszniki i fragmentu miasta Warta

Rada Gminy i MiastaWarta

XXIV/120/12 z dnia 26.07.2012r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego, rocznik 2012 poz. 2946

2012.09.28

29-10-2012

 

 

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Zakrzew, Tądów Dolny, Tądów Górny, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów Rudunek w gminie Warta

Rada Gminy i Miasta Warta

LI/258/14 z dnia 21.05.2014 r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego, rocznik 2014 poz. 2521

2014.06.25

26-07-2014

 

 

Rejestr obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Warta

 

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Rossoszyca

Rada Gminy i Miasta Warta

VII/28/15 z dnia 17- 03-2015 r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego, rocznik 2015 poz. 1825

2015.04.28

13-05-2015

 

11.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Bartochów, Małków, Duszniki

Rada Gminy i Miasta Warta

XXI11/126/16 z dnia 31 marca 2016 r.

Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego, rocznik 2016 poz. 2065

2016.05.10

25-05-2016

 

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Rossoszyca

Rada Gminy i Miasta Warta

XXXIV/185/16 z dnia 16 listopada 2016

Dz. Urz. Woj., Łódzkiego rocznik 2016 poz. 5348

07-12-2016

22-12-2016

 

13.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi ostrów Warcki gmina Warta

Rada Gminy i Miasta Warta

XLVI11/254/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego rocznik 2017 poz. 3927

19.09.2017

04.10.2017

 

14.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miasta Warta,

Rada Gminy i Miasta Warta

XLVI11/253/17 z dnia 07 sierpnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego rocznik 2017 poz. 3764

29.08.2017

13.09.2017

 

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miasta Warta

Rada Gminy i Miasta Warta

LXIV/363/18 z dnia 13 września 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego rocznik 2018 poz. 5191

08.10.2018

23.10.2018

 

 

16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 30 położonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta Warty przy ul. Kaliskiej

Rada Gminy i Miasta Warta

LXIV/363/18 z dnia 13 września 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego rocznik 2018 poz. 5192

08.10.2018

23.10.2018

wygasł poprzez uchwalenie planu nr 15

 

17.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi ostrów Warcki gmina Warta

Rada Gminy i Miasta Warta

LIX/330/18 z dnia 24 maja 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego rocznik 2018 poz. 3079

14.06.2018

29.06.2018

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download