Żłobek Gminny w Warcie funkcjonuje od stycznia 2019 roku. Z  inicjatywy Burmistrza powstała instytucja opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy Warta. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym funduszom z Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków budżetu gminy.

W ramach inwestycji wykonana została adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w na potrzeby żłobka oraz zakupiono kompletne wyposażenie placówki. Prace budowlane trwały od września 2018 r. do końca grudnia 2018 r. W ramach zadania na potrzeby żłobka przebudowano część obiektu szkoły uzyskując pomieszczenia: hol, szatnia, wózkarnia, pomieszczenie do wydawania posiłków, sala zabaw, łazienki, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenie porządkowe. Wszystkie prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z pozyskanych środków unijnych przez okres 22 miesięcy  tj. od stycznia 2019 roku do końca października 2020 roku pokrywane są i będą bieżące koszty utrzymania placówki m.in. koszty wynagrodzeń, wyżywienia, zakupu środków czystości .

W obiekcie zapewniona jest  opieka dla 16 dzieci. Placówka oferuje opiekę od poniedziałku do piątku w godz. od 06:30 do 16:30 dzieciom w wieku do 3 lat. Nowoczesne wyposażenie oraz profesjonalnie przygotowani opiekunowie zapewniają  komfort przeżywania dziecięcych emocji, kształtowania pozytywnych nawyków i wszechstronnego rozwoju.

Wszystkim maluchom życzymy radości, uśmiechów na co dzień i samych wyjątkowych dni spędzonych w naszym żłobku. Rodzicom zaś życzymy licznych powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów swoich dzieci oraz dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście.

vfhgdfhgfhggf